lauantai 11. helmikuuta 2012

Hyvejohtajuus


Minulla on plaani opiskelujen eteenpäin viemiseksi. Verkko-opintojen kokonaisuus "Henkilöstöresurssien johtamien" jakautuu kahdeksaan kokonaisuuteen. Opintojen nettisivuille on kerätty linkkejä ja luentokalvot jokaiseen osioon. Olen nyt muutaman viikon yrittänyt päästä osiosta 3. eteenpäin. Jumahdin totaalisesti kohtaan Hyvejohtajuus!  Olen useampana iltana ja viikonloppuna lukenut linkin artikkeleita ja asia kokonaisuutena kiehtoo tosi paljon.


Olen koonnut tämän tekstin loppuosaan otteita ja lauseita suoraan Hyvejohtajuus -linkan alla olevista artikkeleista.

Platonin mukaan päähyveet ovat:

1. Viisauden hyve
Johtajan kyky tehdä oikeita ja hyviä päätöksiä.

2. Oikeudenmukaisuuden hyve
 Johtaja kunnioittaa muiden oikeuksia ja on tasapuolinen.

3. Rohkeuden hyve
Johtaja säilyttää suunnan vaikeuksista huolimatta.
rohkeus ei ole pelottomuutta.
Rohkeus on oikeiden asioiden tekemistä pelosta huolimatta.
Rohkeus on pelkojen oikeaa järjestystä.
Rohkeuden ydin on kestävyys.

4. Kohtuullisuuden hyve (Itsehillintä)
Johtaja asettaa tunteensa ja mielihalunsa järjen hallintaan.

5. Nöyryyden hyve
Johtaja hyväksyy omat heikkoudet ja vahvuudet ja uskaltaa tunnustaa myös tietämättömyytensä. Johtaja palvelee muita.
Nöyrä johtaja ei ole epätietoinen omasta arvostaan ja kyvyistään.
Nöyryys ei ole nöyristelyä.

6. Suurisieluisuuden hyve
Johtaja visioi suurta ja hyvää.

kuva täältä


Johtajuuden syvimmät hyveet ovat suurisieluisuus ja nöyryys.
Vain aidosti nöyrä voi olla suurisieluinen
Hyve on luonteenpiirre, joka näkyy teoissa.


Hyvejohtajuus /  Arvojohtajuus  = "Arvo on alku, hyve on loppu!"
Johtaja osaa erotta olennaisen tiedon epäolennaisesta.
Elä, kuten opetat – toimi, kuten johdat, on hyvä tavoite


 Ole armollinen itsellesi ja pyri vahvistamaan riittävää yhteistä ymmärrystä.

Ei kommentteja: