torstai 1. tammikuuta 2009

Syntitesti


Vuoden ensimmäisen päivän kunniaksi kävin testaamassa hyveeni ja syntini täällä!

Linkin testiin löysin justiinalta.

Hyveitä:

Urhoollisuus
Oikeudenmukaisuus
Suhteellisuuden taju
Syntejä:

Vihamielisyys
Ylpeys
Tietämättömyys

Testin ja koko ohjelmasarjamme lähtökohtana on ollut ajatus seitsemästä kuolemansynnistä: Ylpeys, Ahneus, Kateus, Vihamielisyys, Hekumallisuus, Vatsan palvonta ja Hengen velttous. Mutta koska ohjelmasarjan tuli täyttää yksitoista ohjelmapaikkaa, niin mukaan piti kaivaa lisää syntejä (kuolemansyntejä oli alun perin 25). Mukaan otettiin vielä Murehtiminen, Välinpitämättömyys, Tietämättömyys ja Huumorintajuttomuus.

Kuolemansynneillä on ajateltu olevan myös vastakohtansa, jokin perustavaa laatua oleva hyve. Tällä kohtaa näkemyksissä on ollut tosin paljon suurempaa kirjavuutta. Ohjelman ja testin tekijät ovat päätyneet seuraaviin ratkaisuihin: Ylpeydellä on vastahyveenään Urhoollisuus, Ahneudella Viisaus, Kateudella Oikeudenmukaisuus, Vihamielisyydellä Anteeksianto, Hekumallisuudella Rakkaus, Vatsan palvonnalla Kohtuus ja Hengen velttoudella Jalo joutilaisuus. Murehtimisen vastahyve on Pyhää huolettomuus, Välinpitämättömyyden Lojaalisuus, Tietämättömyyden Hiljainen tieto ja Huumorintajuttomuuden vastahyve on Suhteellisuudentaju.

Tästä saat lisää tietoa synneistä ja hyveistäTarkempi tulos:

Hyveitä:

Urhoollisuus: 19
Oikeudenmukaisuus: 16
Suhteellisuuden taju: 14
Kohtuullisuus: 12
Viisaus: 12
Pyhä huolettomuus: 11
Lojaalisuus: 9
Jalo joutilaisuus: 8
Anteeksiantavaisuus: 7
Rakkaus: 6
Hiljainen tieto: 3
Syntejä:

Vihamielisyys: 8
Ylpeys: 7
Tietämättömyys: 6
Ahneus: 5
Kateus: 5
Huumorintajuttomuus: 4
Murehtiminen: 4
Hekumallisuus: 3
Vatsan palvonta: 1
Hengen velttous: 0
Välinpitämättömyys: 0

Ei kommentteja: